Novosti

Primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka temeljno je ljudsko pravo zajamčeno člankom 37. Ustava Republike Hrvatske (NN br. 85/10). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Od dana 25. svibnja 2018. Godine u Hrvatskoj se izravno primjenjuje pravni okvir Europske unije o zaštiti osobnih podataka, zajamčen čl.8., st. 1. Povelje Europske Unije o temeljnim pravima, te s današnjim danom na snagu stupa Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR)

Uredbom se u znatnoj mjeri povećavaju prava pojedinca na zaštitu osobnih podataka koje u svrhu pružanja različitih usluga obrađuju organizacije javnog, privatnog, civilnog i akademskog sektora. Zaštita osobnih podataka jedno je od temeljnih prava građana Europske unije.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi, posredno ili naposredno, posebno na osnovi identifikacijskog broja, fizičkih obilježja, psihološkog, kulturnog, socijalnog identiteta, adrese, sindikalnog članstva itd…

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, spremanje, izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, blokiranje, pisanje i dr. radnje s tim podacima.

Zbirka osobnih podataka je svaki skup osobnih podataka koji je dostupan prema posebnim kriterijima i koje voditelji zbirke osobnih podataka obrađuju

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica, kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Velika Gorica, koje u svom opsegu rada obrađuje osobne podatke građana, ima obvezu uskladiti se s odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica obrađuje podatke o obveznicima plaćanja naknade za uređenje voda, zajedničke pričuve, spomeničke rente, komunalne naknade s područja Grada Velike Gorice, Općina Pokupsko, Kravarsko i Orle, te je u tu svrhu izradilo zbirke osobnih podataka za sve navedene naknade.

Vodeći se načelima zakonitosti, točnosti, potpunosti, ažurnosti, poštenosti, povjerljivosti, svrhovitosti, te smanjene količine podataka, Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o., obrađuje podatke na temelju zakonskih akata, Gradskih odluka, privole ispitanika, a sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Popis zbirki GSGVG d.o.o.:

  1. Zbirka osobnih podataka obveznika plaćanja komunalne naknade
  2. Zbirka osobnih podataka obveznika plaćanja naknade za uređenje voda
  3. Zbirka osobnih podataka obveznika plaćanja spomeničke rente
  4. Zbirka osobnih podataka obveznika plaćanja zajedničke pričuve
  5. Zbirka osobnih podataka djelatnika Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica, kao voditelj navedenih zbirki osobnih podataka, dužno je u roku od 15 dana od uspostave zbirki osobnih podataka, navedene dostaviti nadzornom tijelu u zaštiti osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica, je trgovačko društvo koje zapošljava više od 20 radnika, te je u skladu s time dužno imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka. Službeniku za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti putem email adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.