Zakonska regulativa

Djelatnost upravljanja i održavanja zgradama temelji se na “Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” koji je definiran 1997. godine, a kojim se utvrđuje zakonska pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama.

Dužnosti suvlasnika nekretnina (u našem slučaju zgrada) je sudjelovanje u upravljanju, određivanje tvrtke za zajedničko upravljanje te definiranje zajedničke pričuve koja po zakonskom minimumu iznosi 2,70 kn/m2.
Određivanje zajedničke pričuve prije svega ovisi o samom stanju zgrade te o godišnjem planu upravljanja kojeg definira upravitelj i na kojeg pristanu suvlasnici zgrade.
Sve zakone možete pregledati na web stranicama Narodnih novina, te vam izdvajamo one najvažnije na kojima se temelji naša djelatnost:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Zakon.hr

Uredba o održavanju zgrada
Uredba o održavanju zgrada (nn.hr)

Zakon o prostornom uređenju
Zakon o prostornom uređenju - Zakon.hr

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Zakon o zemljišnim knjigama
Zakon o zemljišnim knjigama - Zakon.hr

Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (nn.hr)

Zakon o zaštiti prirode
Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode (nn.hr)

Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (nn.hr)

Zakon o vodama
Zakon o vodama (nn.hr)

Zakon o zaštiti zraka
Zakon o zaštiti zraka (nn.hr)

Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti od požara (nn.hr)

Zakon o zaštiti od buke
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (nn.hr)

Zakon o gradnji
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (nn.hr)

Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o komunalnom gospodarstvu (nn.hr)

Zakon o obveznim odnosima
Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (nn.hr)

Zakon o zaštiti na radu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (nn.hr)

Zakon o osiguranju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (nn.hr)

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.