Popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade

KONSTRUKTIVNI I VANJSKI DIJELOVI ZGRADE

 • temelji,
 • nosivi konstruktivni zidovi,
 • međukatna konstrukcija,
 • dimnjaci,
 • krovna konstrukcija s pokrovom,
 • krovna i druga vanjska limarija,
 • fasada,
 • vanjska stolarija i bravarija i balkoni

ZAJEDNIČKI PROSTORI ZGRADE

 • ulazno predvorje
 • stubište i površine izvan stanova i poslovnog prostora sa svim vratima, prozorima i instalacijama
 • podrum, sklonište, sušiona, praona rublja
 • potkrovlje (tavan)
 • nadstojnički stan
 • prostorije za smeće sa svim uređajima
 • zajedničke društvene prostorije

INSTALACIJE

 • vodovodna instalacija od vodomjernog brojila zgrade do ventila prije izljevnog mjesta u stanu
 • odvodne instalacije od priključka na javnu kanalizaciju do priključnih sifona u stanu, uključujući i podni sifon
 • instalacije elektrike
  • instalacije jake struje od kućnog priključka do brojila u stanu
  • instalacija zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta, rasvjeta podruma i tavana)
  • instalacija nužne i panične rasvjete
  • instalacije zvonca i portafona (osim govornog aparata u stanu)
  • instalacije gromobrana
  • uređaji i instalacije zajedničke radio i TV antene (osim antenskih priključnica u stanu)
  • instalacije telefona (osim instalacije u stanu)
 • instalacija centralnog grijanja
  • zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode od razdjeljivača u kotlovnici ili toplinskoj stanici do radijatorskih ventila i prigušnica u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
  • odzračni i kompenzacijski sustav centralnog grijanja
  • kotlovnica s toplinskim podstanicama – svi uređaji, razvod, zaporna i regulacijska armatura
 • instalacije plina u zgradi od glavnog ventila do brojila u stanu

UREĐAJI U ZGRADI

 • dizala u zgradi (osobna i teretna)
 • hidrofonski uređaji
 • prepumpne stanice
 • uređaji prisilne i objekti prirodne ventilacije
 • protupožarni uređaji i instalacije

ZAJEDNIČKI DIJELOVI I UREĐAJI S DRUGIM ZGRADAMA

 • Ugovorom sklopljenim između suvlasnika ovih stambenih zgrada uredit će se pitanje upravljanja i korištenja tih zajedničkih dijelova i uređaja.

ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI ZGRADI

k.č. broj______________k.o.___________________

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.