Pravilnik o sigurnosti dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31.ožujka 2006. godine a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih  dizala  moraju biti ugrađena vrata kabine
 • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
 • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
 • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
 • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama
 • obloge kočnice pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest
 • graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
 • prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni
 • prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od takvog materijala i takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda.

Ako se građevina u koju je ugrađeno dizalo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rekonstruira  u skladu s posebnim propisima kojim se uređuje gradnja građevina, te ukoliko je u sklopu rekonstrukcije građevine predviđena i rekonstrukcija dizala,tada dizala moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:

 • na automatska vrata kabine moraju biti ugrađeni senzori za detekciju prisutnosti osoba i životinja ukoliko su ugrađena i automatska vrata voznog okna
 • u kabini dizala mora postojati nužna rasvjeta i alarmni uređaj koji će djelovati i u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
 • ugraditi upravljačke uređaje u kabini dizala i pozivne uređaje na prilazima vratima voznog okna koje će moći samostalno koristiti i osobe s invaliditetom u skladu s posebnim propisima
 • na dizala čija je brzina veća od  0,63 m/s, moraju se ugraditi zahvatni uređaji s postupnim kočenjem
 • treba ugraditi uređaj, koji sprječava nekontrolirano kretanje kabine u smjeru prema gore kod bezreduktorskih pogona dizala, odnosno kod dizala sa reduktorskim pogonom u slučaju kada se mijenja nosivi okvir kabine, odnosno zahvatna naprava.

Ukoliko vlasnici dizala u zadanom roku ovog Pravilnika ne osiguraju ispunjenje zahtjeva nadležno inspekcijsko tijelo staviti će dizalo van uporabe.
Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jednom godišnje, a obavezno iza završenog remonta ili rekonstrukcije. Obavlja ga ovlaštena organizacija i obuhvaća skup provjera ispravnosti i pregleda usklađenosti s tehničkim normativima.

Obzirom na stanje dizala, kao Upravitelj upućujemo dopise ovlaštenim predstavnicima suvlasnika u kojima, između ostalog, nudimo pomoć izrade troškovnika (elaborata) za popravak dizala sa svim potrebnim radovima i raspisom natječaja za izbor Izvoditelja. Isto tako je bitno reći i da naša podružnica osigurava povoljne kredite za obnovu dizala na rok otplate do 60 mjeseci.

Zahvaljujući navedenom, u proteklih 5 godina 989 dizala smo uskladili s propisima, a na 643 objekata proveli cjeloviti remont ili rekonstrukciju. ostale neusklađenost se odnose na sistem zabravljivanja vrata voznog okna dizala, propisani otvori na vratima voznog okna, a najveći dio su dizala na kojima nisu ugrađena vrata kabine i sl.

Ovisno o zahvatu, cijena usklađenja sigurnosnih elemenata kreće se cca od 25.000 do 50.000 kn. Remont, rekonstrukcija ili ugradnja novog dizala (ovisno o visini stambene zgrade i stanju dizala) se kreću od cca od 120.000 do 250.000 kn, s rokom ugradnje od 5-50 radnih dana.

Usklađenjem dizala na način da se izmjene dotrajali dijelovi i oprema postiže se:

 • pouzdano dizalo usklađeno s propisima i svim sigurnosnim normama
 • poboljšane prometne i eksploatacijske karakteristike dizala
 • povećana pouzdanost i poboljšan konfor vožnje dizalom
 • smanjeni troškovi održavanja u eksploatacijskom periodu
 • smanjeni troškovi potrošnje električne energije
 • velika iskoristivost
 • smanjenje emisije buke i vibracija u samoj zgradi i kabini dizala
 • bolja ugradivost u male prostore tj. povoljna masa i volumen uređaja i drugo.

Za starija dizala (koja se nalaze u užem centru tj. u kućama koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH) za sve zahvate u unutrašnjosti kulturnog dobra, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 60/99 i 151/03), potrebno je odobrenje od Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Razlog je taj što se zahvatom na dizalu treba omogućiti  očuvanje izvornih arhitektonskih i tipoloških karakteristika. Svi sudionici na projektiranju i izvođenju radova moraju posjedovati propisano rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 74/2003).

Kod sanacije takvih dizala i zamjene elemenata moraju se maksimalno čuvati vrijednosti graditeljskih, obrtničkih i oblikovnih obilježja bez zadiranja u postojeću strukturu.

Znači, kod projektiranja je potrebno definirati materijale koji se uklapaju u oblikovanje samog stubišta, odnosno projektom dizala je potrebno obuhvatiti obnovu i uređenje stubišnog prostora u cijelosti. Cijene takvih sanacija su znatno više.Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.