Pravilnik o povezivanju zemljišnje knjige i knjige položenih ugovora

PRAVILNIK O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPISU VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (NN 60/10)

Pravilnikom o povezivanju knjige položenih ugovora i zemljišne knjige (NN br. 60/10) koji je stupio na snagu u svibnju 2010. g. uređuje se i detaljnije propisuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige.

PREDMET POSTUPKA

Pravilnikom je određeno koje se radnje mogu smatrati predmetom postupka povezivanja, a to je:

  • upis katastarske čestice
  • upis promjene izgrađenosti
  • upis posebnih dijelova
  • upis prava vlasništva na posebnim dijelovima

Pokretanje postupka povezivanja podrazumijeva:

  • prikupljanje potrebne dokumentacije iz ureda za katastar, zemljišne knjige, gradskih ureda i dr.
  • izradu i potvrđivanje geodetskog elaborata u slučaju da je katastarska čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi
  • prikupljanje vlasničke dokumentacije za vlasnike koji nisu upisani u knjigu položenih ugovora ili zemljišnu knjigu
  • podnošenje prijedloga za provedbu zemljišnoknjižnom sudu.

Uravitelj zgrade vrši izradu Izjave o posebnim dijelovima nekretnine i nositeljima prava na istima

RASPRAVA PRED ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM SUDOM

Pravilnikom je određeno da zemljišnoknjižni sud provodi raspravu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.

Na raspravu u postupku povezivanja pozivaju se osobe koje su podnijele prijedlog, upravitelj zgrade i osobe koje nisu upisane kao vlasnici posebnih dijelova u zemljišnoj knjizi odnosno knjizi položenih ugovora.

RJEŠENJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUDA

Zemljišnoknjižni sud određuje upis katastarske čestice, zgrade i svih posebnih dijelova u zgradi, kao i vlasništvo na posebnim dijelovima, te zatvaranje poduložaka u knjizi položenih ugovora.

Ukoliko pojedini vlasnici nisu bili upisanu u knjigu položenih ugovora odnosno zemljišnu knjigu, a u postupku povezivanja nisu dostavili vlasničku dokumentaciju ili dostavljena dokumentacija nije podobna za upis u zemljišnu knjigu, zemljišnoknjižni sud donijet će odluku o upisu na raspravi ili će upisati zadnjeg vlasnika za koji sud nedvojbeno može utvrditi pravo vlasništva.

Kada sud ne može utvrditi pravo vlasništva na posebnom dijelu upisat će vlasništvo Republike Hrvatske.

DOSTAVA RJEŠENJA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUDA

Rješenje doneseno na raspravi dostavit će se svim upisanim vlasnicima posebnih dijelova, a ujedno će se objaviti i na oglasnoj ploči zgrade za koju je proveden postupak.

TROŠKOVI POSTUPKA

Troškove vezane za postupak povezivanja snose svi suvlasnici, a naplaćuju se iz sredstava pričuve zgrade.

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.