Zakonska regulativa

Djelatnost upravljanja i održavanja zgradama temelji se na “Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” koji je definiran 1997. godine, a kojim se utvrđuje zakonska pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama.

Dužnosti suvlasnika nekretnina (u našem slučaju zgrada) je sudjelovanje u upravljanju, određivanje tvrtke za zajedničko upravljanje te definiranje zajedničke pričuve koja po zakonskom minimumu iznosi 2,70 kn/m2.
Određivanje zajedničke pričuve prije svega ovisi o samom stanju zgrade te o godišnjem planu upravljanja kojeg definira upravitelj i na kojeg pristanu suvlasnici zgrade.
Sve zakone možete pregledati na web stranicama Narodnih novina, te vam izdvajamo one najvažnije na kojima se temelji naša djelatnost:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/265285.html

Uredba o održavanju zgrada
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266663.html

Zakon o prostornom uređenju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/260702.html

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Zakon o zemljišnim knjigama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/265286.html

Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/271377.html

Zakon o zaštiti prirode
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/260703.html

Zakon o zaštiti okoliša
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/261572.html

Zakon o vodama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/263656.html

Zakon o zaštiti zraka
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/262885.html

Zakon o zaštiti od požara
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/259052.html

Zakon o zaštiti od buke
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/304878.html

Zakon o otpadu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/262573.html

Zakon o gradnji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270701.html

Zakon o komunalnom gospodarstvu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/304967.html

Zakon o obveznim odnosima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/254918.html

Zakon o zaštiti na radu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/264872.html

Zakon o normizaciji
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/264757.html

Zakon o mjernim jedinicama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/264757.html

Zakon o osiguranju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266327.html

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.