Upravljanje stambenim zgradama

Upravljanje stambenim zgradama u skladu s Programom održavanja i financijskim planom za svaku zgradu posebno, koje podrazumijeva:

  • uslugu pripreme, planiranja i praćenje radova na održavanju zgrada,
  • organizaciju i kontrolu hitnih popravaka,
  • organizaciju radova, usluga i isporuku trećih osoba i nadzor istih,
  • osiguranje zajedničkih dijelova prostora i uređaja od rizika kod osiguravajućeg društva, te aktivnosti oko eventualnih šteta,
  • suradnja glede donošenja višegodišnjih planova održavanja zgrada,
  • sudjelovanje u postupku izrada i ovjera elaborata o etažiranju i pojedinačni upis vlasnika u zemljišne knjige.

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.