Inspekcije – redarstva

1. Sanitarna inspekcija 2. Komunalno redarstvo
  Trg kralja Tomislava 34   Trg kralja Tomislava 34
  10 410 Velika Gorica   10 410 Velika Goric
  tel: +385 1 625 40 24   tel: +385 1 626 99 57
       
3. Građevinska inspekcija 4. Veterinarska inspekcija
  Trg kralja Tomislava 34   Fra Andrije Kačića Miošića 9
  10 410 Velika Gorica   10 000 Zagreb
  tel: +385 1 626 99 34   tel: +385 1 644 71 94
  fax: +385 1 626 99 33   fax: +385 1 644 71 92
       
5. Zaštita okoiša 6. Tržišna inspekcija
  Trg kralja Tomislava 34   Ulica grada Vukovara 78
  10 410 Velika Gorica   10 000 Zagreb
  tel: +385 1 626 99 56   tel: +385 1 610 97 71
  fax: +385 1 626 99 63    

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.