Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda - koja se prikuplja u korist Hrvatskih voda, jedan je od izvora sredstava za financiranje vodnog gospodarstva prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 107/95., 19/96., 88/98. i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva br. 150/05.

Tako prikupljena sredstva služe za financiranje zaštita voda, održavanje i uređenje vodotoka i drugih voda, zaštita od štetnog djelovanja voda , te naposljetku voda kao prirodno dobro ima svoju ekonomsku vrijednost, te plaćamo i korištenje voda.

Plaćaju je vlasnici, fizičke i pravne osobe,odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području. Visina naknade donosi se prema podacima na temelju kojih se obračunava komunalna naknada.

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.