Novosti

Revizija komunalne naknade na području Grada Velike Gorice

Obavještavaju se vlasnici odnosno korisnici stambenog i poslovnog prostora te kuća za odmor na području grada Velike Gorice da su ovlaštene osobe – djelatnici Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. započeli sa terenskom izmjerom u cilju revizije i prikupljanja podataka o površini, katnosti, namjeni i vlasnicima svih poslovnih, stambenih, garažnih objekata te kuća za odmor na području grada Velike Gorice iz razloga neprijavljivanja nastanka obaveze ili promjene u sustavu plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika i korisnika nekretnina.

U provedenim postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada uočeno je veliko nepodudaranje između površina objekata prijavljenih u bazi podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade i stvarnog stanja izvedenog u projektnoj dokumentaciji .

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja površine stambenog, ili poslovnog objekta te kuće za odmor na terenu, vlasnici i korisnici imati će mogućnost dogovora termina za terensku izmjeru objekta ili dostavu ovjerene projektne dokumentacije iz koje je vidljivo stvarno stanje predmetne nekretnine.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili bilo kakve promjene (vlasništvo nekretnine,kupoprodaja nekretnina, adresa, ime, prezime itd.) istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi nekretnina.

Visina komunalne naknade određuje se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnoj naknadi jedinice lokalne samouprave. 

Revizija obveznika komunalne naknade počela se provoditi od 01.04.2019. godine pa do daljnjega.
Revizija je započela sa I. zonom te će se završiti sa V. zonom ujedno i zadnjom.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Kao strogo namjenska sredstva komunalna naknada namijenjena je za financiranje i obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- održavanje i potrošnja el. energije u javnoj rasvjeti.
- financiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.